واحد پولی

 

 

لیره ترک (نشان:Turkish lira symbol 8x10px.png با کد ایزوی 4217 TRY) یکای پول کشورهای  ترکیه و  جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد. یکای زیرین لیره کروشمی‌باشد. هر صد کروش مساوی یک لیره می‌باشد. چاپ پول در ۰ترکیه بر عهده به بانک مرکزی ترکیه می‌باشد.

 

از تاریخ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ صفر از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (به ترکی استانبولی: Yeni Türk lirası) گفته شد؛ و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ از YTL به TL تغییر کرد.

 

تاکنون بر روی پولبرگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. البته عصمت اینونو فقط یک رئیس جمهور بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بود.

 

تاریخچه

برای اولین بار لیره به دستور عبدالمجید یکم در پنجم ژانویه ۱۸۴۳ با نام لیره عثمانی زده شد. سکه عثمانی به نام لیره زرد نامیده می‌شد.

 

نسخه یکم

نسخه
اول (سریE۱) سال ۱۹۲۷
تصویرارزشابعادرنگ اصلیشناخت
جلوپشتجلوپشت
E1 1 TL arka yüz.jpg E1 1 TL ön yüz.JPG یک لیره ۹۰ × 166 mm سبز زیتونی ساختمان مجلس، قلعه آنکارا, karasabanla çift süren bir köylü ساختمان سابق نخست وزیری
E1 5 TL ön yüz.jpg E1 5 TL arka yüz.JPG پنج لیره ۹۴ × 170 mm آبی تیره قلعه آنکارا و ساختمان مجلس، یک بزقورت آق کؤپرو
E1 10 TL ön yüz.jpg E1 10 TL arka yüz.JPG ده لیره ۹۹ × 175 mm افلاطون قلعه آنکارا و تصویر یک بزقورت نمایی از قلعه آنکارا
E1 50 TL ön yüz.jpg E1 50 TL arka yüz.jpg پنجاه لیره ۱۰۸ × 185 mm قهوه‌ای و سبز زیتونی موتیفی در وسط و تصویری از آتاترک در راست Afyon şehrinden bir görünüm
E1 100 TL ön yüz.jpg E1 100 TL arka yüz.jpg صد لیره ۱۱۲ × 189 mm سبز زیتونی [[پرتره مصطفی کمال آتاترک تصویری از یک روستا
E1 500 TL ön yüz.jpg E1 500 TL arka yüz.jpg پانصد لیره ۱۲۰ × 194 mm قهوه‌ای و زرد Solda Sivas Gökmedrese, sağda پرتره آتاتورک Sivas şehrinden bir görünüm
E1 1000 TL ön yüz.jpg E1 1000 TL arka yüz.jpg هزار لیره ۱۲۴ × 201 mm آبی تیره پرتره آتاتورک Sakarya demiryolu hattı
منابع: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه دوم

سری دوم (E2 serisi) (1937 - 1942)
نگارهارزشابغادرنگ اصلیشناختتاریخ
رویپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
50 Kurus on.jpg 50 Kurus arka.jpg پنجاه کروشی ۵۵ × 125 mm رو: زرد و سبز روشن
پشت: سبز و قهوه‌ای
تصویر عصمت اینونو Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski İdare Merkezi Binası ۲۶ ژوئن ۱۹۴۴ ۱ اوت ۱۹۴۷
1 Turk Lirası on.jpg 1 Turk Lirası arka.jpg یک لیری ۶۰ × 135 mm رنگ ارغوانی Boğaziçi'nden bir görünüm 25 Nisan 1942 ۱ اوت ۱۹۴۷
2 Bucuk Turk Lirası on.jpg 2 Bucuk Turk Lirası arka.jpg دو نیم لیر ۶۵ × 145 mm رنگ سبز زیتونی روشن تصویر مصطفی کمال آتاترک بنای یادبود پیروزی (آنکارا) 25 Nisan 1939 15 Temmuz 1952
5 Turk Lirası on.jpg 5 Turk Lirası arka.jpg پنج لیری ۷۰ × 155 mm رو: آبی
پشت: سبز
Güvenlik Anıtı 15 Ekim 1937 10 Kasım 1952
E-2 10 TL on.jpg E-2 10 TL arka.jpg ده لیری ۷۵ × 165 mm کرم Ankara Kalesi'nden bir görünüm 16 Mayıs 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-2 50 TL on.jpg E-2 50 TL arka.jpg پنچاه لیری ۸۰ × 175 mm بنفش Ankara keçileri 1 Nisan 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-2 100 TL on.jpg E-2 100 TL arka.jpg سد لیری ۸۵ × 185 mm قهوه‌ای تیره داردانل'ndan bir görünüm 1 Mart 1938 15 Ekim 1942
E-2 500 TL on.jpg E-2 500 TL arka.jpg پانسد لیری ۹۰ × 195 mm رنگ سبز زیتونی روشن Rumelihisarı'ndan bir görünüm ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ 24 Nisan 1946
E2 500 TL on.jpg E2 500 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو 18 Kasım 1940 24 Nisan 1946
E-2 Ataturk 1000 TL on.jpg E-2 Ataturk 1000 TL arka.jpg هزار لیری ۹۵ × 205 mm رنگ ابی مایل به خاکستری تصویر مصطفی کمال آتاترک Güvenlik Anıtı ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ 24 Nisan 1946
E-2 İnonu 1000 TL on.jpg E-2 İnonu 1000 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو 18 Kasım 1940 24 Nisan 1946
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه سوم

Üçüncü emisyon (E3 serisi) (1942 - 1947)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
E-3 2,5 TL on.jpg E-3 2,5 TL arka.jpg 2,5 Lira ۶۵ × 145 mm Eflatun ve kahverengi عصمت اینونو'nün portresi Ankara Halkevi 27 Mart 1947 15 Temmuz 1952
E-3 10 TL on.jpg E-3 10 TL arka.jpg 10 Lira ۶۵ × 155 mm Turuncu ve bej Mahalli giysiler içinde üç Türk köylü kadını 15 Ocak 1942 1 Nisan 1950
E-3 50 TL on.jpg E-3 50 TL arka.jpg 50 Lira ۸۰ × 175 mm Ön yüz: Eflatun ve yeşil
Arka yüz: Eflatun
Ankara keçileri 25 Nisan 1942 1 Aralık 1951
E-3 100 TL on.jpg E-3 100 TL arka.jpg 100 Lira ۷۵ × 175 mm Kahverengi Üzüm salkımı tutan kız ۱۵ اوت ۱۹۴۲ 25 Nisan 1946
E-3 500 TL on.jpg E-3 500 TL arka.jpg 500 Lira ۸۵ × 185 mm Zeytuni yeşil Ankara Sanat Okulu'nda uygulamalı ders yapan öğrenciler 24 Nisan 1946 15 Nisan 1953
E-3 1000 TL on.jpg E-3 1000 TL arka.jpg 1.000 Lira ۹۵ × 195 mm Mavi İzciler 24 Nisan 1946 15 Nisan 1953
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه چهارم

Dördüncü emisyon (E4 serisi) (1947 - 1948)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
E-4 10 TL on.jpg E-4 10 TL arka.jpg 10 Lira ۷۵ × 165 mm Kırmızı عصمت اینونو'nün portresi Sultan Ahmet Çeşmesi ۱۷ Şubat 1947 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-4 100 TL on.jpg E-4 100 TL arka.jpg 100 Lira ۸۳ × 181 mm Yeşil روملی حصار'ndan bir görünüm 18 Temmuz 1947 10 Ekim 1952
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه پنجم

Beşinci emisyon (E5 serisi) (1952 - 1971)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
E-5 2,5 TL on.jpg E-5 2,5 TL arka.jpg 2,5 Lira ۶۵ × 145 mm Kırmızımtrak eflatun Atatürkportresi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara Eski Binası 15 Temmuz 1952 20 Ekim 1966
E-5 5 TL on.jpg E-5 5 TL arka.jpg 5 Lira ۶۸ × 150 mm Mavi Fındık toplayan köylü kızları 10 Kasım 1952 8 Ocak 1968
E-5 10 TL on.jpg E-5 10 TL arka.jpg 10 Lira ۷۱ × 155 mm Yeşil Edirne Meriç Köprüsü ۲ ژوئن ۱۹۵۲ 4 Temmuz 1966
E-5 50 TL on.jpg E-5 50 TL arka.jpg 50 Lira ۷۴ × 160 mm Kahverengi Ulus'taki [[بنای یادبود پیروزی (آنکارا)|Zafer Anıtı]]'ndan bir figür 1 Aralık 1951 7 Mayıs 1979
E-5 100 TL on.jpg E-5 100 TL arka.jpg 100 Lira ۸۰ × 170 mm Zeytuni yeşil Gençlik Parkı'ndan bir görünüm 10 Ekim 1952 12 Nisan 1976
E-5 500 TL on.jpg E-5 500 TL arka.jpg 500 Lira ۸۰ × 170 mm Kahverengi İstanbul Sultan Ahmet Camii, Dikilitaş ve Hipodrom 15 Nisan 1953 1 Eylül 1976
E-5 1000 TL on.jpg E-5 1000 TL arka.jpg 1.000 Lira ۸۰ × 170 mm Eflatun روملی حصار'ndan Boğaziçi'nin bir görünümü 15 Nisan 1953 7 Mayıs 1979
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه ششم

Altıncı emisyon (E6 serisi) (1966–1983)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
5 Old TL obverse.jpg 5 Old TL reverse.jpg 5 Lira ۱۳۵ × 60 mm Eflatun Atatürk portresi Manavgat Şelalesi'nden bir görünüm 8 Ocak 1968 16 Mayıs 1983
10 Old TL obverse.jpg 10 Old TL reverse.jpg 10 Lira ۱۴۰ × 65 mm Zeytuni yeşil Kız Kulesi 4 Temmuz 1966 21 Eylül 1981
20 Old TL obverse.jpg 20 Old TL reverse.jpg 20 Lira ۱۴۳ × 66 mm Kırmızı آنت‌کابیر ۱۵ ژوئن ۱۹۶۶ ۲۱ اوت ۱۹۸۷
50 Old TL obverse.jpg 50 Old TL reverse.jpg 50 Lira ۱۶۰ × 71 mm Açık kahverengi سرای توپقاپی'ndaki Mermer Çeşme 9 Nisan 1976 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
100 Old TL obverse.jpg 100 Old TL reverse.jpg 100 Lira ۱۷۰ × 77 mm Ön yüz: Yeşil
Arka yüz: Kahverengi
کوه آرارات 15 Mayıs 1972 5 Mayıs 1986
500 Old TL obverse.jpg 500 Old TL reverse.jpg 500 lira ۱۷۰ × 80 mm Zeytuni yeşil ve mavi دانشگاه استانبول Girişi 1 Eylül 1971 ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴
E6 1.000 TL ön yüz.jpg E6 1.000 TL arka yüz.jpg 1000 lira ۱۷۰ × 82 mm Mor Boğaziçi Köprüsü 29 Mayıs 1978 29 Eylül 1986
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه هفتم

سال ۱۹۸۰
Yedinci emisyon (E7 serisi) (1979 - 1989)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
10 Old Turkish lira.jpg 10 TL reverse.jpg 10 Lira ۱۲۲ × 55 mm Pembe ve zeytuni yeşil Atatürkportresi Atatürk'e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu 25 Aralık 1979 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
100 TL obverse.jpg 100 TL reverse.jpg 100 Lira ۱۳۱ × 61 mm Erguvan ve kahverengi Ankara Kalesi, محمد عاکف ارسوی'un portresi, müze haline getirilen Ankara'daki evi ve مارش استقلالmızın ilk iki dörtlüğü 26 Aralık 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
500 TL obverse.jpg 500 TL reverse.jpg 500 Lira ۱۴۰ × 72 mm Mavi İzmir Saat Kulesi 1 Temmuz 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
1000 TL obverse.jpg 1000 TL reverse.jpg 1 000 Lira ۱۴۰ × 72 mm Mor محمد دوم ve İstanbul 31 Mart 1986 ۳ اوت ۱۹۹۲
1. versiyon 1. versiyon 5.000 Lira ۱۴۰ × 72 mm Kahverengi, oranj ve mavi Mevlana Müzesi ve Muhammed Celaleddin-i Rumi figürü 2 Kasım 1981 31 Ocak 1994
2. ve 3. versiyon 2. ve 3. versiyon ۱۴۶ × 72 mm Kahverengi ve yeşil 29 Temmuz 1985 31 Ocak 1994
4. versiyon 4. versiyon Afşin Elbistan Termik Santrali 28 Mayıs 1990 31 Ocak 1994
10000 TL obverse.jpg E7 10 000 TL arka yüz.jpg 10 000 lira ۱۴۶ × 72 mm Ön yüz: Mor ve yeşil
Arka yüz: Yeşil
معمار سنان ve مسجد سلیمیه 25 Ekim 1982 15 Aralık 1995
20000 TL obverse.jpg 20000 TL reverse.jpg 20 000 lira ۱۵۲ × 76 mm Ön yüz: Bordo kırmızı
Arka yüz: Mor
Ankara Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası 9 Mayıs 1988 9 Eylül 1997
50000 TL 1994 obverse.jpg 50000 TL 1994 reverse.jpg 50 000 lira ۱۵۲ × 76 mm Yeşil مجلس ملی کبیر ترکیه binası 15 Mayıs 1989 5 Kasım 1999
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info
سال ۱۹۹۰
Yedinci emisyon (E7 serisi) (1990–2005)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
100000 lira obverse.jpg 100000 lira reverse.jpg 100 000 lira ۱۵۸ × 76 mm Kahverengi ve yeşil Atatürkportresi Atatürk'e çiçek sunan öğrenci grubu 11 Kasım 1991 4 Kasım 2001
250000 TL obverse.jpg 250000 TL reverse.jpg 250 000 lira ۱۵۸ × 76 mm Mavi Kızılkule 2 Ekim 1992 1 Ocak 2006
500000 TL obverse.jpg 500000 TL reverse.jpg 500 000 lira ۱۶۰ × 76 mm Mor Çanakkale Şehitleri Anıtı 18 Mart 1993 1 Ocak 2006
1 Million TL obverse.jpg 1 Million TL reverse.jpg 1 000 000 lira ۱۶۰ × 76 mm Bordo ve mavi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali 16 Ocak 1995 1 Ocak 2006
5 Million TL obverse.jpg 5 Million TL reverse.jpg 5 000 000 lira ۱۶۲ × 76 mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahverengi آنت‌کابیر 6 Ocak 1997 1 Ocak 2006
10 Million TL obverse.jpg 10 Million TL reverse.jpg 10 000 000 lira ۱۶۲ × 76 mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mavi ve kırmızı
Piri Reis Haritası 5 Kasım 1999 1 Ocak 2006
E7 20.000.000 ön yüz.jpg E7 20.000.000 arka yüz.jpg 20 000 000 lira ۱۶۲ × 76 mm Yeşil Efes Antik Kenti 5 Kasım 2001 1 Ocak 2006
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه هشتم

Sekizinci emisyon (E8 serisi) (2005 - 2009)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg 1 lira ۱۶۰ × 76 mm Bordo ve mavi Atatürkportresi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg 5 lira ۱۶۲ × 76 mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahve آنت‌کابیر 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg 10 lira ۱۶۲ × 76 mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mor ve kırmızı
Piri Reis Haritası 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg 20 lira ۱۶۲ × 76 mm Yeşil Efes 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg 50 lira ۱۵۲ × 81 mm Ön yüz: Turuncu
Arka yüz: Açık Kahverengi ve Turuncu
کاپادوکیه 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg 100 lira ۱۵۸ × 81 mm Mavi İshak Paşa Sarayı 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

نسخه نهم

Sekizinci emisyon (E8 serisi) (2005 - 2009)
نگارهارزشابعادرنگ اصلیشناختتاریخ
جلوپشتجلوپشتتاریخ شروع به چاپتاریخ پایان چاپ
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg 1 lira ۱۶۰ × 76 mm Bordo ve mavi Atatürkportresi Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg 5 lira ۱۶۲ × 76 mm Pastel sarı ve yeşilimsi kahve آنت‌کابیر 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg 10 lira ۱۶۲ × 76 mm Ön yüz: Kırmızı
Arka yüz: Mor ve kırmızı
Piri Reis Haritası 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg 20 lira ۱۶۲ × 76 mm Yeşil Efes 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg 50 lira ۱۵۲ × 81 mm Ön yüz: Turuncu
Arka yüz: Açık Kahverengi ve Turuncu
کاپادوکیه 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg 100 lira ۱۵۸ × 81 mm Mavi İshak Paşa Sarayı 1 Ocak 2005 1 Ocak 2010
Kaynaklar: TCMB - Turkish Banknotes.info

لیره جدید

لیره جدید ترکیه یا به اختصار YTL که مخفف Yeni Türk Lirası (ترکی) می‌باشد، واحد پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸٫۸ درصد در سال است.

 از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی واحد پول ترکیه که بهصورت موقت لیره جدید ترک نامیده می‌شد دوباره به واحد پول لیره ترک، Türk Lirası بازگشت. به این ترتیب از ابتدای سال ۲۰۰۹ واحد پول ترکیه «لیره ترک» نامیده می‌شود

تصاویر

Banknotes of Emission 8
تصویرValueابعادرنگ اصلیتوضیحات
روپشتروپشت
1 YTL ön.jpg 1 YTL arka.jpg 1 lira ۱۶۰ × 76 mm Claret Red, Blue کمال آتاتورک سد آتاترک (as a part of Southeastern Anatolia Project)
5 YTL ön.jpg 5 YTL arka.jpg 5 lira ۱۶۲ × 76 mm Pastel yellow and greenish brown کمال آتاتورک آنت‌کابیر، آنکارا
10 YTL ön.jpg 10 YTL arka.jpg 10 lira ۱۶۲ × 76 mm Red مصطفی کمال آتاترک with پرچم ترکیهsilhouette نقشه پیری رئیس
20 YTL ön.jpg 20 YTL arka.jpg 20 lira ۱۶۲ × 76 mm Green کمال آتاتورک Ruins of افسس
50 YTL ön.jpg 50 YTL arka.jpg 50 lira ۱۵۲ × 81 mm Orange کمال آتاتورک کاپادوکیه
100 YTL ön.jpg 100 YTL arka.jpg 100 lira ۱۵۸ × 81 mm Blue کمال آتاتورک Ishak Pasha Palace
 

 

منبع : سایت ویکی پدیا فارسی

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
آخرین ویرایش در 05/02/1399

به اشتراک بگذارید

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

اولین وبسایت جامع ایرانیان مقیم ترکیه 

جدیدترین ارسال ها

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را ثبت نمایید